Base – مصالح اساس

قشر اساس (بیس) دومين قشر از روسازی راه است که با مشخصات و ضخامت معين روی قشر زيراساس و در تمام عرض آن اجرا می شود.

عملکرد قشر اساس در روسازی بشرح زير می باشد:

*تحمل بارهای وارده

بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی به وسيله اين قشر تعديل و به قشر زيراساس وارد می گردد به طوريکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و يا تغيير شکل غيرمجاز آن نشود.

*خاصيت تراوايی

قشر اساس که مشخصات فنی معين تهيه و پخش می شود دارای خاصيت تراوايی بيشتری نسبت به قشر زيراساس می باشد.

 

انواع اساس در روسازی :


> اساس شن و ماسه ای شکسته

شن و ماسه حاصل از رودخانه ها را مشروط بر آن که دارای مشخصات فنی لازم باشد، می توان از سنگ شکن عبور داد و با دانه بندی لازم در قشر اساس بکار برد.

> اساس سنگ کوهی شکسته و يا قلوه سنگ شکسته

سنگهای استخراج شده از معادن سنگ و يا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای در سنگ شکن ها، شکسته و سپس سرند می شود و براساس مشخصات تعيين شده در قشر اساس بکار می رود.

> اساس ماکادامی

اساس ماکادامی از سنگ کوهی و يا سنگ های رودخانه ای شکسته تشکيل می شود. مصالح دانه درشت براساس مشخصات پخش و سپس مصالح ريزدانه برروی آن پخش شده و به روش خشک و يا مرطوب کوبيده می شود.

> اساس قيری

مصالح اساس قیری با توجه به هر پروژه و با توجه به مشخصات ارایه شده از دفتر فنی پروژه متفاوت می باشد.

 

دانلود فایل مشخصات فنی مصالح اساس در روسازی – نشریه ۱۰۱

 

          

 

کارخانه تولیدی زرین شن تولیدکننده مصالح مختلف راهسازی با مشخصات متفاوت ارایه شده جهت کاربرد در هر پروژه می باشد که در مدت فعالیت شرکت زرین شن توانسته است مصالح مختلف جهت استفاده در پروژه های راهسازی با توجه به نوع آسفالت و زیرسازی آن طبق مصالح درخواستی و همچنین پروژه های زیرسازی را تامین نماید.

 

مشاوره با کارشناسان

لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.


زرین شن

شرکت زرین شن