معدن ضیغم دیوان جنوب

مجموعه معادن شرکت زرین شن شامل معادن ذیل می باشد:

1- معدن واریزه کوهی لنگک 4
2- معدن واریزه کوهی ضیغم دیوان جنوب
3- معدن واریزه کوهی محمد آباد

“معادن یاد شده فوق منابع تغذیه مواد اولیه مصالح جهت مصرف و فرآوری درکارخانه تولیدی شن و ماسه زرین شن می باشند”

 

مجموعه معادن شرکت زرین شن

 

  معدن واریزه کوهی ضیغم دیوان جنوب


معدن فوق از جنس کربنات کلسیم(Caco3) می باشد که جهت تولید مصالح شن و ماسه مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرد.این معدن از جمله معادن متعلق به شرکت زرین شن بوده و مصالح استخراج شده از آن در کارخانه این شرکت مورد استحصال قرار می گیرد.ذخیره احتمالی این معدن طبق پروانه بهره برداری 3/600/000 تن و ذخیره قطعی برابر با 2/800/000 تن می باشد.

میزان استخراج سالیانه معدن ضیغم دیوان جنوب طبق پروانه بهره برداری برابر با 95/000 تن در سال می باشد که به پیوست ارائه می گردد.مساحت تقریبی محدوده معدن طبق پروانه بهره برداری و نقاط UTM پیاده شده برابر با 0/32 کیلومتر مربع می باشد.

محدوده معدن ضیغم دیوان جنوب

مختصات جغرافیایی محدوده معدن ضیغم دیوان جنوب

پروانه بهره برداری معدن ضیغم دیوان جنوب

مشاوره با کارشناسان

    لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

    شماره موبایل: 09123707204


    زرین شن

    شرکت زرین شن