پروژه ها

شرکت تولیدی معدنی زرین شن از ابتدای شروع به کار خود و راه اندازی کارخانه با مشتریان متعددی قرارداد کاری و فروش مصالح انجام داده و در حال تأمین مصالح اولیه مورد نیاز آنها می باشد که در ذیل به آنها اشاره گردیده است :

 

نام شرکت مسئول و کارفرما
پدافند هوایی بوشهر پایگاه هوایی بوشهر
شرکت بتن آماده مروارید سیاه خلیج فارس آقای موسوی حقیقی
شرکت بنگله نیرو آقای ریشهری
شرکت پولاد پادیر تهران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شرکت پیشتاز بتن آقای بربر
شرکت پی ریزان کیارش نیروگاه اتمی بوشهر
شرکت پیمانکاری فرزاد نیا آقای فرزاد نیا
شرکت تاقدیساز نیروگاه اتمی
شرکت چهار برگ سازمان بنیاد شهید استان بوشهر
شرکت دریا ساحل پتروشیمی خارک
شرکت راهدشت جنوب منطقه ویژه اقتصادی 2
شرکت رضا لیان جنوب آقای رحیم بحرینی
شرکت زنگوئی آقای زارعی
شرکت ساحلی بوشهر شهرداری
شرکت سنگ فرش قرمز آقای پولادی
شرکت سپیده دم فارس آقای فقیه
شرکت سیان پل آقای ندیمی
شرکت صبر بنا ساز کارخانه آسفالت صبر بنا ساز
شرکت شایان زمین جنوب آقای علیرضا کریمزاده
شرکت عمران سدید پایدار پتروشیمی خارگ
شرکت کرف اهرم آقای محمودی
شرکت لیان راش منطقه ویژه  اقتصادی 2
شرکت لیان بتن آقای بحریه
شرکت مقاطع کاری فراز ساز فرودگاه خارگ
شرکت مصالح ساختمانی خورموج ماسه آقای انگوتین
شرکت نو پرور اداره راه و شهرسازی
شهرداری بوشهر شهرداری مرکزی استان بوشهر
صنایع کشتی سازی اروند صنایع کشتی سازی اروند
کارخانه آسفالت آبادراهان دشتی آقای عظیمیان
کارخانه آسفالت باستین آقای باستین
کارخانه آسفالت نصیری آقای نصیری
مجتمع تجاری خورشید آقای حاجیانی
شرکت پیمانکاری دی (اسکله کانتینری بوشهر-جزیره نگین) اسکله بندری نگین
شرکت افق انرژی ایرانیان نیروگاه اتمی بوشهر

مشاوره با کارشناسان

    لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

    شماره موبایل: 09123707204


    زرین شن

    شرکت زرین شن