Ballast – بالاست

پارسَنگ یا بالاست قطعات شکسته شده سنگ است که روی بستر راه آهن ریخته می‌شود تا از لغزیدن خط آهن جلوگیری کرده و ایجاد تعادل برای ریل‌ها کند. پارسنگ‌ها همچنین آب‌های بارشی را رد می‌کنند و باعث زهکشی مسیر راه آهن می‌شوند.

بالاست لایه‌ای از مصالح سنگی شکسته با قطر متوسط ۲۰ تا ۶۰ میلیمتر است که مجموعه تراورس‌ها و ریل بر روی آن قرار گرفته و پیش بینی آن برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است:

 • تحمل نیروهای قائم، افقی و جانبی وارده بر تراورسها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود
 • تامین بخشی از برجهندگی و جذب انرژی خط
 • پخش و انتقال بارها به لایه‌های تحتانی
 • زهکشیآبهای سطحی
 • تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات
 • میرایی و استهلاک ضربات، ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیهریلی
 • عایق یخبندان برای لایه زیر خود
 • جلوگیری از رشد گیاهان در خط

مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن – نشریه ۳۰۱

 

        

 

مشاوره با کارشناسان

  لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

  شماره موبایل: 09123707204


  زرین شن

  شرکت زرین شن