Base – مصالح اساس

قشر اساس (بیس) دومین قشر از روسازی راه است که با مشخصات و ضخامت معین روی قشر زیراساس و در تمام عرض آن اجرا می شود.

عملکرد قشر اساس در روسازی بشرح زیر می باشد:

*تحمل بارهای وارده

بارهای وارده از قشرهای بالاتر روسازی به وسیله این قشر تعدیل و به قشر زیراساس وارد می گردد به طوریکه تنش مجاز وارده، سبب نشست و یا تغییر شکل غیرمجاز آن نشود.

*خاصیت تراوایی

قشر اساس که مشخصات فنی معین تهیه و پخش می شود دارای خاصیت تراوایی بیشتری نسبت به قشر زیراساس می باشد.

 

انواع اساس در روسازی :


> اساس شن و ماسه ای شکسته

شن و ماسه حاصل از رودخانه ها را مشروط بر آن که دارای مشخصات فنی لازم باشد، می توان از سنگ شکن عبور داد و با دانه بندی لازم در قشر اساس بکار برد.

> اساس سنگ کوهی شکسته و یا قلوه سنگ شکسته

سنگهای استخراج شده از معادن سنگ و یا قلوه سنگ های درشت رودخانه ای در سنگ شکن ها، شکسته و سپس سرند می شود و براساس مشخصات تعیین شده در قشر اساس بکار می رود.

> اساس ماکادامی

اساس ماکادامی از سنگ کوهی و یا سنگ های رودخانه ای شکسته تشکیل می شود. مصالح دانه درشت براساس مشخصات پخش و سپس مصالح ریزدانه برروی آن پخش شده و به روش خشک و یا مرطوب کوبیده می شود.

> اساس قیری

مصالح اساس قیری با توجه به هر پروژه و با توجه به مشخصات ارایه شده از دفتر فنی پروژه متفاوت می باشد.

 

دانلود فایل مشخصات فنی مصالح اساس در روسازی – نشریه 101

 

          

 

کارخانه تولیدی زرین شن تولیدکننده مصالح مختلف راهسازی با مشخصات متفاوت ارایه شده جهت کاربرد در هر پروژه می باشد که در مدت فعالیت شرکت زرین شن توانسته است مصالح مختلف جهت استفاده در پروژه های راهسازی با توجه به نوع آسفالت و زیرسازی آن طبق مصالح درخواستی و همچنین پروژه های زیرسازی را تامین نماید.

 

مشاوره با کارشناسان

    لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

    شماره موبایل: 09123707204


    زرین شن

    شرکت زرین شن