ماسه شسته بدینگ

ماسه شسته بدینگ (Bedding) در استان بوشهر تنها توسط شرکت زرین شن با توجه به نوع خاص ماسه تولیدی بنا به درخواست متقاضیان تولید می گردد.

 

این نوع ماسه تولیدی دارای دانه بندی 4 -0 میلیمتر می باشد البته بایستی توجه داشت که مقدار فیلر این نوع مصالح بایستی با دقت زیادی تنظیم گردد به گونه ای که مقدار درصد عبوری الک 200 آن بایست بین 4/5 تا 5% تعیین کرد.

فرآیند تولید ماسه شسته بدینگ به گونه ای است که تنها با ماسه طبیعی شسته و توسط دستگاه خشک کن Dewatering و فیلر تولیدی هیدروسیکلون تولید می گردد.

این نوع ماسه تولیدی دارای حداقل درصد عبوری الک 200 برابر 4/5 درصد و حداکثر 5% می باشد ، که با این توجه دارای SE بین 60 تا 65% می باشد.

دانلود فایل آزمایش ماسه شسته بدینگ Bedding

 

” جهت مشاهده دیگر نتایج آزمایشات انجام شده بروی مصالح مورد نظر به بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه مراجعه بفرمایید “

مشاوره با کارشناسان

    لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

    شماره موبایل: 09123707204


    زرین شن

    شرکت زرین شن