آنالیزهای مصالح ریزدانه

برخی نتایج آزمایشات فیزیکی و شیمیایی صورت گرفته بر روی مصالح ریزدانه تولیدی زرین شن به شرح ذیل می باشد:

 

آنالیز فیزیکی سنگدانه ریز (ماسه شسته طبیعی – شکسته)


                                       

 

آنالیز شیمیایی سنگدانه ریز (طبیعی – شکسته)


             

مشاوره با کارشناسان

    لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

    شماره موبایل: 09123707204


    زرین شن

    شرکت زرین شن