آنالیزهای مصالح ریزدانه

برخی نتایج آزمایشات فیزیکی و شیمیایی صورت گرفته بر روی مصالح ریزدانه تولیدی زرین شن به شرح ذیل می باشد:

 

آنالیز فیزیکی سنگدانه ریز (ماسه شسته طبیعی – شکسته)


                                       

 

آنالیز شیمیایی سنگدانه ریز (طبیعی – شکسته)


             

مشاوره با کارشناسان

لطفا تلفن تماس یا ایمیل خود را وارد نمایید.

شماره موبایل: 09123707204


زرین شن

شرکت زرین شن